Utställning i Helsingfors, april 2015

Samutställning i Kabelfabriken som byggdes under åren 1939-54 och var efter färdigställandet den största byggnaden i Finland. På 1960-talet, då elektroniken utvecklades snabbt, fusionerades Kabelfabriken med Nokia. I slutet av 1980-talet beslöt dock Nokia att lägga ner tillverkningen i fabriken. I stället började man hyra ut tomma lokaler till bland annat konstnärer.

”Connected” i Valssaamo, Kaapelitehdas, Helsingfors 07 apr 2015 – 15 apr 2015