Utställning Ekvall +Törnblom 2021-12-04

Stengodsskulpturer

Välkommen på vernissage lördag 4 december 2021, kl 12–16. Utställningen pågår tom 30 december 2021.

Galleri Ekvall+Törnblom

Hornsgatan 36 • 118 20 Stockholm

Tel 08-640 67 86 • www.ekvalltornblom.se