Sahlströmsgården

SKULPTURER I STENGODS

Välkommen på
vernissage
lördag 3 juli
kl 12–18

Utställningen pågår tom 1 augusti 2021

Sahlströmsgården • Utterbyn 20, 685 92 Torsby

tel 0560 – 100 26 • info@sahlstromsgarden.se

www.sahlstromsgarden.se