Samlingutställning i Vilnius stadshus april 2017

 

Different but Together in Vilnius

03 apr 2017 – 27 apr 2017

GRUPP

Vernissage måndagen den 3 april kl 18:30 – 20:00

I april 2017 har artnetco fått äran att ställa ut i Litauens huvudstad Vilnius mest representativa byggnad – Vilniaus Rotušė (Vilnius Stadshus). Stadshuset är ett historisk stadshus vid torget med samma namn i den gamla delen av Vilnius. Det har varit centrum för socialt och kulturellt liv sedan 1387 då Litauen blev en kristen stat som tilldelades Magdeburg-rättigheter. Då uppstod behovet av att inhysa stadens myndigheter och torget var den naturliga platsen.
Den första byggnaden av stadshuset, nämnd 1432, var byggd i gotisk stil. Byggnaden hade rum för möten av stadsråd, domstol, skattkammare, arkiv, bokföring av sädesskördar, vapen och ammunitionskammare och fängelseceller i källaren. Under historiens gång härjades staden av flera eldsvådor och invånarna försökte förbättra stadshuset, som var en symbol för självstyre, genom att reparera, återuppbygga och dekorera detsamma.
Eldsvådan år 1749 skadade byggnaden allvarligt och arkitekten J.Ch. Glaubitz fick uppdraget att återuppbygga den. Arbetet blev färdigt 1769. Men tio år senare började stadshusets torn att luta och slutligen kollapsa eftersom grunden var för klen. Då fick arkitekten Laurynas Gucevičius uppdraget att reparera byggnaden. Stadshuset, i neoklassisk stil, stod färdig 1799.
Nu för tiden är det här Vilnius borgmästare håller sina representationsmottagningar och välkomnar utländska dignitärer (George Bush och Queen Elisabeth II inklusive). Här hålls både kulturella evenemang och affärsmöten.