Skulpturer i stengods och rakubrända skulpturer i olika storlekar. Mina stora fåglar i storlek ca 40x40x40cm och dom allra minsta i storlek ca 10x10x10cm. Hästar ca 35x35x15cm. De allra flesta skulpturerna är gjorda i stengods, undantag är små raku fåglar.