Värmdö konstnärer öppet hus

Värmdö Konstnärer håller öppet i hus, hem, ateljéer, lador och sjöbodar den 9-10-11 maj. Det kommer finnas 20 utställarepå 15 platser runt om på Värmdö. Öppettider för Konstrundan är både fred, lörd och sönd kl.11-17. På kartan hittar du de konstnäre som du kan besöka. Markörer som siffror och pricka rrepresenterar en utställare eller en grupputställning. På vår hemsida kan du få en presentation av konstnärerna och deras verksamhet. Foto, måleri, skulptur, keramik, textil,installation eller grafik är några av de material och tekniker som finns representerade.

Värmdö Konstnärer är en förening som bildades 2010 av konstnärerna själva. Syftet med föreningen, är att anordna Konstrunda samt Höstsalong varje år. För deltagande och medlemskap i Värmdö Konstnärer krävs jurybedömning. Se gärna vår hemsida!

www.varmdokonstnarer.se